ban
Istniejemy od 1996 roku

Ogólna charakterystyka miasta

Olecko położone jest we wschodniej części Mazur. Gmina zajmuje powierzchnię 26.660 ha, zamieszkuje ją ok. 21.500 osób, z czego w mieście żyje około 17.000. W skład gminy Olecko wchodzi 27 sołectw i 43 miejscowości. Centralne położenie w województwie suwalskim oraz gęsta sieć dróg podnoszą atrakcyjność lokalizacji miasta. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne prowadzące między innymi do przejść granicznych z Federacją Rosyjską i Litwą.
Odległości z Olecka do wybranych miast wynoszą: Giżycko - 56 km. Ełk - 30 km, Suwałki - 35 km. Gołdap - 37 km, Warszawa - 267 km. Białystok - 135 km. Olsztyn - 161 km. Najbliższe drogowe przejścia graniczne znajdują się w Gołdapi! - Obwód Kaliningradzki oraz w Ogrodnikach i Budzisku na granicy z Litwą.
Do roku 1975 Olecko było miastem powiatowym, co w sposób naturalny sprawiało i sprawia obecnie, iż zasięg oddziaływania miasta wykracza daleko pozą granice gminy. Dotyczy to zarówno obsługi administracyjnej ludności, jak również ulokowania przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą.
Wszystkie te cechy kwalifikują miasto jako atrakcyjny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz miejsce lokalizacji inwestycji o charakterze gospodarczym. Oferta miasta jest tutaj szczególnie bogata, gdyż zawiera zarówno grunty z pełnym uzbrojeniem terenu, jak też gotowe do zagospodarowania obiekty.
Powiat olecki to jeden z najpiękniejszych zakątków Mazur. Największymi zaletami powiatu jest wspaniały mikroklimat oraz duże obszary wodne i leśne. Walory turystyczne i krajoznawcze oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, podnoszą atrakcyjność tych ziem i stwarzają możliwości do inwestowania i rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem bazy turystycznej. Świadomość odpowiedzialności w zakresie zachowania walorów krajobrazowych oraz bogactwa środowiska naturalnego w postaci czystego powietrza, wody i nie skażonej gleby, nakłada na samorządy gminne i powiatowy obowiązek stałego inwestowania w ochronę środowiska.
Więcej informacji o Olecku na stronach:
www.lo.olecko.pl
www.powiat.olecko.pl
www.um.olecko.pl